Сақтандыру салалары және сыныптары

"Cақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қор) БСН: 030840002921 сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыруға кепілдік беретін Қазақстан Республикасының аумағындағы жалғыз ұйым болып табылады.

Сақтандырудың кепілдік берілетін түрлері:

1)   көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

2)   тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру;

3)   туристі міндетті сақтандыру;

4)   "қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүзеге асырылатын аннуитеттік сақтандыру;

5)   "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылатын зейнетақы аннуитеттік сақтандыру.

Қор акционерлік қоғам нысанындағы коммерциялық емес ұйым болып табылады және өз қызметін "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" Қазақстан Республикасының заңына және құрылтай құжаттарының негізінде жүзеге асырады.

Қордың негізгі міндеттері:

1)   кредиторлардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау;

2)   "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" Қазақстан Республикасының заңында көзделген жағдайларда көлік оқиғасы нәтижесінде өзге тұлға өміріне, денсаулығына зиян келтірген тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;

3)   "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" Қазақстан Республикасының заңында және уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде айқындалған тәртіппен сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ету болып табылады.

Қаз Рус
+7 727 393 2570 +7 727 248 0631 +7 727 339 3188 +7 701 766 3188
ipgf@ipgf.kz