Зейнетақы аннуитеттік сақтандыру бойынша кепілдік төлем

Төлем қандай жағдайда жүзеге асырылады?

Уәкілетті орган сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушының лицензиясынан бас тарту туралы шешім қабылдаған жағдайда

Кім кредитор болып табылады?

Сақтандырушы, сақтанушы, пайда алушы Қормен кепілдендірілген СТКЖ қатысушысының аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша кепілдік төлем алуға құқылы;

Қандай жағдайларда төлемдер жүзеге асырылады?

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы мәжбүрлеп таратылған жағдайда.

Төлемдерді жүзеге асырудың басталған күні.

Кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша Қорға талап қою құқығы кредиторда уәкілетті органның сақтандыру ұйымын лицензиядан айыру туралы шешім қабылдау негізі бойынша ол тағайындаған уақытша әкімшілік Қорға кепілдіктер берілетін аннуитеттік сақтандыру шарттарының тізілімін берген күннен бастап екі жұмыс күні өткен соң туындайды.

Кредитордың Қорға талап қоятын мерзімі.

Кепілдік төлемді жүзеге асыру бойынша уақытша әкімшілік Қорға кепілдіктер берілетін аннуитеттік сақтандыру шарттарының тізілімін берген күннен бастап екі жұмыс күні өткен соң – СТКЖ қатысушысы таратылатын сақтандыру ұйымының сақтандыру портфелі "өмірді сақтандыру" саласы бойынша лицензиясы бар басқа сақтандыру ұйымына берілген күнге дейін қолданылады.

Төлем мөлшері.

  • СКТЖ қатысушысымен жасасқан аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының лицензиясын кері қайтарып алу туралы шешім негізінде уақытша әкімшіліктің уәкілетті органы тағайындалған күннен бастап басқа лицензиясы бар СКТЖ қатысушысына беру күніне жасалған аннуитеттік сақтандыру шарттары бойынша аннуитеттік төлемдер "өмірді сақтандыру" саласы бойынша (Қор төлемдердің үзіліссіздігі мен уақтылылығын қамтамасыз етеді);
  • уәкілетті орган уақытша әкімшілікті тағайындаған күннен бастап уақытша әкімшіліктің сақтандыру портфелін беруі мүмкін болмаған кезде және заңды тұлғаның (жұмыс берушінің) қызметі тоқтатылған (таратылған) кезде қызметкердің кәсіби еңбекке жарамдылығын жоғалту дәрежесін белгілеуге немесе ұзартуға (қайта куәландыруға) байланысты жасалған сақтандыру сыйлықақысы аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша кепілдік төлемді алуға құқығы бар.
Қорға жүгіну
Біз сізге көмектесуге, кез-келген сұрақтарға жауап беруге қуаныштымыз.
 
* - міндетті жиек
English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz