Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы жауапкершілігін міндетті сақтандыру бойынша кепілдік төлемі

Қандай жағдайларда төлемдер жүзеге асырылады?

Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушысы мәжбүрлеп таратылған жағдайда.

Кім кредитор болып табылады?

Сақтандыру жағдайы басталған кезде мәжбүрлеп таратылатын СТКЖ қатысушысының міндетті сақтандыру шарты бойынша кепілдік төлемін алуға құқығы бар сақтанушы, сақтандырылушы, пайда алушы.

Төлемдерді жүзеге асырудың басталған күні.

Мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап күшіне енеді.

Кредитордың Қорға талап қоятын мерзімі.

СТКЖ қатысушысын мәжбүрлеп тарату туралы сот шешімі заңды күшіне енген күннен бастап екі ай ішінде.

Төлем мөлшері.

  • Жәбірленушілердің өмірі мен денсаулығына зиян келтірілген кезде – міндетті сақтандыру туралы заң актілерінде белгіленген сомалар шегінде жүзеге асырылады.
  • Мүлікке зиян келтірілген жағдайда - нақты залал мөлшерінде, бірақ сомалар шегінде белгіленген заңнамалық актілеріне міндетті сақтандыру туралы.

Қормен өтелмейді:

1)   моральдық зиян;

2)   кредитордың алынбаған пайдасы;

3)   сақтандыру шарты бойынша тұрақсыздық төлемі;

4)   мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымынан сот тәртібімен бұрын өндіріп алынған өзге де шығыстар.

Қорға жүгіну
Біз сізге көмектесуге, кез-келген сұрақтарға жауап беруге қуаныштымыз.
 
* - міндетті жиек
Eng Қаз Рус
+7 727 339 3188 +7 701 766 3188
ipgf@ipgf.kz