2019 жылғы 27 желтоқсандағы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімі

30.12.2019  09:00 UTC+5

2019 жылғы 27 желтоқсанда "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы сырттай дауыс беру өтті, онда келесі шешім қабылданды (төменде).

Күн тәртібінің мәселесі бойынша "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры "АҚ кейбір ішкі құжаттарының күші жойылды деп тану туралы"

Осы шешім қабылданған сәттен бастап Қордың мынадай ішкі құжаттарының күші жойылды деп танылсын:

1) Қордың жалғыз акционерінің 2003 жылғы 25 желтоқсандағы № 9 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-ның мүлкі мен міндеттемелеріне түгендеу жүргізу ережесі;

2) Қордың Жалғыз акционерінің 2003 жылғы 25 желтоқсандағы № 9 шешімімен бекітілген негізгі құралдардың, материалдық емес активтердің, тауарлық-материалдық құндылықтардың (қорлардың) объектілерін және шаруашылық қызмет нәтижесінде пайда болған дебиторлық берешекті "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ балансынан шығару және есептен шығару ережесі;

3) Қордың жалғыз акционерінің 2005 жылғы 14 қарашадағы № 7 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры " АҚ қызметін бизнес-жоспарлау жөніндегі Ереже;

4) Қордың жалғыз акционерінің 2006 жылғы 23 маусымдағы № 5 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-ның есеп саясаты;

5) Қордың жалғыз акционерінің 2006 жылғы 23 маусымдағы № 5 шешімімен бекітілген уәкілетті тұлғалардың – "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ қызметкерлерінің корпоративтік төлем карточкаларын алуы және пайдалануы жөніндегі нұсқаулық;

6) Қордың жалғыз акционерінің 2006 жылғы 17 қазандағы № 8 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-ның мүлкі мен міндеттемелеріне түгендеу жүргізу ережесі;

7) Қордың жалғыз акционерінің 2007 жылғы 27 тамыздағы № 5 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ-ның есеп саясаты;

8) Қордың жалғыз акционерінің 2008 жылғы 12 ақпандағы № 1 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесі;

9) 2009 жылғы 03 шілдедегі Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының шешімімен бекітілген корпоративтік басқару кодексі (№2 хаттама);

10) Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының 2018 жылғы 24 мамырдағы шешімімен бекітілген акционерлердің жалпы жиналысы туралы ереже(№2 хаттама);

11) Жалғыз акционердің 2004 жылғы 18 маусымдағы № 7 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережесіне өзгерістер мен толықтырулар;

12) Жалғыз акционердің 2005 жылғы 14 қарашадағы № 7 шешімімен бекітілген" Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры " АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережесіне өзгерістер мен толықтырулар;

13) Жалғыз акционердің 2007 жылғы 10 желтоқсандағы № 8 шешімімен бекітілген "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ қызметкерлеріне еңбекақы төлеу ережесіне өзгерістер мен толықтырулар.

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz