Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

23.06.2020  16:00 UTC+5

Осымен Алматы қ. Рысқұлбеков 28/7 көшесінде орналасқан, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор), Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (бұдан әрі - Жиналыс) Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне (отырыстың 2020 жылғы 19 маусымдағы № 11 хаттамасы) сәйкес келетіндігін хабарлайды. Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 35-бабына сәйкес өткізіледі.

Жиналыс 2020 жылдың 23 шілдесінде Алматы уақытымен сағат 15.00-ден бастап Қордың конференц-залында өтеді (Алматы қ., Рысқұлбеков көшесі, 28/7, 2-қабат).

Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Қордың акционерлері жиналысқа қатысуға құқылы, ал кворум болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына Skype бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, жеке де, қашықтан да қатысуға құқылы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2020 жылғы 23 шілдеде Алматы уақытымен 14.30-дан жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысы жоғарыда аталған мекен-жай бойынша Алматы уақыты бойынша сағат 15: 00-ден бастап, 2020 жылдың 24 шілдесінде өтеді. Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2020 жылдың 24 шілдесінде Алматы уақытымен 14.30-дан бастап жиналыс орнында өтеді.

Жиналысқа қатысуға құқылы Қор акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 20 маусымда Алматы уақытымен сағат 00.00-ге жасалған.

* * *

Директорлар Кеңесінің шешімімен құрылған Жиналыстың күн тәртібі.

 1. Қордың жарғысына №1 өзгертулер енгізу туралы.
 2. Қордың 2019 жылға арналған жылдық есебі туралы.
 3. Қордың 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
 4. 2018 жылдың бірінші жартыжылдығындағы инвестициялық кірістен Қордың резервтік капиталын қалыптастыру туралы. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін қалыптастыру және 2018 жылдың екінші жартыжылдығында осы резервтерді инвестициялау нәтижесінде алынған кірістерден залалды өтеу резервін қалыптастыру туралы және Қордың 2018 жылы сақтандыру ұйымдары - сақтандыру төлемдерін кепілдік беру жүйесінің қатысушыларынан жарналарды төлеу бойынша міндеттемелерін орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушылар. 2018 жылдың екінші жартыжылдығында сақтандыру кепілдіктері мен зиянды өтеу резервіне қаражат салу үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және шегеру туралы.
 5. Өз міндеттемелерін орындамағаны немесе уақтылы орындамағаны үшін сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушылары - сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін қалыптастыру және 2019 жылы осы резервтерді инвестициялау нәтижесінде алынған кірістерден, сондай-ақ Қордан 2019 жылы сақтандыру ұйымдарынан алған залалды өтеу резервтерін қалыптастыру туралы жарналарды төлеу туралы. 2019 жылы сақтандыру төлемдері мен зиянды өтеу резервіне қаражат салу үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және шегеру туралы. Қордың 2019 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы.
 6. Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары және осы өтініштерді қарау нәтижелері туралы
 7. 2019 жылы Қордың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
 8. Қордың 2020 жылға (немесе 2020, 2021, 2022 жылдарға) жылдық қаржылық есебіне аудит жүргізетін және 2020 жылға (немесе 2020, 2021, 2022 жылдарға) Қордағы ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау үшін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
 9. Директорлар кеңесі туралы ережеге №1 түзету.
 10. Акцияларды сатып алу кезіндегі құнын анықтау әдістемесі туралы.
 11. Қордың Директорлар кеңесі мүшелерінің өкілеттік мерзіміне.
 12. Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 17 шілдедегі бұйрығының орындалуы туралы.
 13. Қордың акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2019 жылғы 05 қарашадағы бұйрығының орындалуы туралы.
 14. Басқарма мүшелеріне сыйақы беру және сыйлықақы төлеу ережелері туралы.
 15. 2019 жылдың соңында Қордың Басқарма мүшелеріне сыйлықақы төлеу туралы.

* * *

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сіздерге жиналыс өтетін күнге дейін 10 күн бұрын ұсынылады.

* * *

Жиналысқа немесе Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін (жиналыс кворумы болмаған жағдайда) Skype бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, сізден Қордың корпоративтік хатшысын 2020 жылдың 22 шілдесінде Алматы уақытымен 18:00-ден кешіктірмей беруіңізді сұраймыз:

 • Қор акционерінің өкіліне берілген және осы өкілдің Жиналысқа және Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына (жиналыс кворумы болмаған жағдайда), қордың акционерлерінің жиналысында немесе қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыс беру құқығы бар (Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда) қатысу құқығын қамтамасыз ететін сенімхаттың түпнұсқасын
 • "СТКҚ. ЖАЖ" тобына кіру үшін осы өкілдің Skype бағдарламалық жасақтамасындағы есептік жазбасын

* * *

Жиналыс ашылғанға дейін Қор акционерлерінің өкілдерін тіркеу жүзеге асырылады. Тіркелу кезінде Қор акционерлерінің өкілдері олардың Жиналысқа қатысуға және Жиналыста қаралған мәселелер бойынша дауыс беруге құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Тіркелмеген Қор акционерінің өкілі Жиналыс кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің соңында Қордың дауыс беруші акцияларының жалпы санының 50% немесе одан да көп мөлшерінде дауыс беретін акциялары бар акционерлер тіркелген жағдайда, Жиналыс кворумы қамтамасыз етіледі.

Жиналыстағы дауыс беру тәртібі:

–    процедуралық мәселелер бойынша – "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша;
–    басқа мәселелер бойынша – "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша;
–    дауыс беру нысаны – Жиналыс шешіміне сейкес. 

Анықтама үшін телефон: +7 (727) 393 2570 (ішкі 105).
 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz