"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу туралы

24.11.2020  12:40 UTC+5

Осымен Алматы қ. Рысқұлбеков 28/7 көшесінде орналасқан, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор), Қор акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының (бұдан әрі – Жиналыс) Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне (отырыстың 2020 жылғы 20 қарашада № 34 (з) сырттай дауыс беру хаттамасы) сәйкес келетіндігін хабарлайды. Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 36-бабына сәйкес өткізіледі.

Жиналыс 2020 жылдың 24 желтоқсанында Алматы уақытымен сағат 11.00-ден бастап Қордың конференц-залында өтеді (Алматы қ., Рысқұлбеков көшесі, 28/7, 2-қабат).

Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Қордың акционерлері жиналысқа қатысуға құқылы, ал кворум болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына Skype бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, жеке де, қашықтан да қатысуға құқылы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2020 жылғы 24 желтоқсанда Алматы уақытымен 10.30-дан жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жалпы жиналысы жоғарыда аталған мекен-жай бойынша Алматы уақыты бойынша сағат 11:00-ден бастап, 2020 жылдың 25 желтоқсанында өтеді. Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2020 жылдың 25 желтоқсанында Алматы уақытымен 10.30-дан бастап жиналыс орнында өтеді.

Жиналысқа қатысуға құқылы Қор акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 23 қарашасында Алматы уақытымен сағат 00.00-ге жасалған.

* * *

Директорлар Кеңесінің шешімімен құрылған Жиналыстың күн тәртібі.

"Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарын білдіретін директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және босатылған лауазымға директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы".

* * *

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сіздерге жиналыс өтетін күнге дейін 10 күн бұрын ұсынылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібіне "Өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарын білдіретін директорлар Кеңесі мүшесінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату және босатылған лауазымға Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау туралы", Қор акционерлері "өмірді сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарын ұсынатын Директорлар кеңесі мүшесінің бос лауазымына үмітерлер ұсына алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымына үміткерлерге қойылатын талаптар "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы заңының 4-1-бабының 2-тармағында белгіленген. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттінігің 2020 жылғы 30 наурыздағы № 43 қаулысымен бекітілген, мінсіз іскерлік беделінің болмауы өлшемшарттарын қоса алғанда, қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидалары және келісім алу үшін қажетті құжаттар тізбесімен белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен келісуге жатады.

Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымына үміткерлер туралы ақпарат еркін түрде жасалады және мыналарды қамтуы керек:

кандидаттың тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) туралы мәліметтер;
кандидаттың туған күні туралы ақпарат;
үміткердің жоғары білімі, оның ішінде университеттің атауы, оқу жылдары, білімін жүзеге асырылған мамандығы туралы ақпарат;
үміткердің соңғы үш жылдағы жұмыс орны мен лауазымы туралы ақпарат;
кандидаттың Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлануы үшін оның пайдасына куәландыратын өзге де ақпарат.

Сізге ыңғайлы болу үшін, бұл хатта үміткерлер туралы ақпарат нысаны қоса берілген, оны пайдалануға болады.

Көрсетілген ақпарат 2020 жылдың 09 желтоқсанына дейін электронды түрде Қордың корпоративтік хатшысының elizavetach@ipgf.kz электронды мекен-жайына және/немесе Қор орналасқан жерде (Алматы қ., Рысқұлбеков көшесі 28/7, 3 қабат) қағаз түрінде ұсынылуы керек.

* * *

Жиналысқа немесе Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысына қатысу үшін (жиналыс кворумы болмаған жағдайда) Skype бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, сізден Қордың корпоративтік хатшысын 2020 жылдың 23 желтоқсанында Алматы уақытымен 18:00-ден кешіктірмей беруіңізді сұраймыз:

Қор акционерінің өкіліне берілген және осы өкілдің Жиналысқа және Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін кезектен тыс жалпы жиналысына (жиналыс кворумы болмаған жағдайда), қордың акционерлерінің жиналысында немесе қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыс беру құқығы бар (Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда) қатысу құқығын қамтамасыз ететін сенімхаттың түпнұсқасын
"СТКҚ. ЖАЖ" тобына кіру үшін осы өкілдің Skype бағдарламалық жасақтамасындағы есептік жазбасын

* * *

Жиналыс ашылғанға дейін Қор акционерлерінің өкілдерін тіркеу жүзеге асырылады. Тіркелу кезінде Қор акционерлерінің өкілдері олардың Жиналысқа қатысуға және Жиналыста қаралған мәселелер бойынша дауыс беруге құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Тіркелмеген Қор акционерінің өкілі Жиналыс кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің соңында Қордың дауыс беруші акцияларының жалпы санының 50% немесе одан да көп мөлшерінде дауыс беретін акциялары бар акционерлер тіркелген жағдайда, Жиналыс кворумы қамтамасыз етіледі.

Жиналыстағы дауыс беру тәртібі:

–    процедуралық мәселелер бойынша – "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша;
–    басқа мәселелер бойынша – "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша;
–    дауыс беру нысаны – Жиналыс шешіміне сейкес. 

Анықтама үшін телефон: +7 (727) 393 2570 (ішкі 105).
 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz