"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

26.05.2021  16:00 UTC+5

Осымен Алматы қ. Рысқұлбеков 28/7 көшесінде орналасқан, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор), Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (бұдан әрі - Жиналыс) Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне (отырыстың 2021 жылғы 25 мамырдағы № 15 хаттамасы) сәйкес келетіндігін хабарлайды. Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 35-бабына сәйкес өткізіледі.

Жиналыс 2021 жылдың 29 маусымында Алматы уақытымен сағат 11.00-ден бастап Қордың конференц-залында өтеді (Алматы қ., Рысқұлбеков көшесі, 28/7, 2-қабат).

Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Қордың акционерлері жиналысқа қатысуға құқылы, ал кворум болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына ZOOM бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, жеке де, қашықтан да қатысуға құқылы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2021 жылғы 29 маусымда Алматы уақытымен 14.30-дан жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысы жоғарыда аталған мекен-жай бойынша Алматы уақыты бойынша сағат 11: 00-ден бастап, 2021 жылдың 30 маусымында өтеді. Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2021 жылдың 30 маусымында Алматы уақытымен 10.30-дан бастап жиналыс орнында өтеді.

Жиналысқа қатысуға құқылы Қор акционерлерінің тізімі 2021 жылғы 26 масымда Алматы уақытымен сағат 00.00-ге жасалған.

* * *

Директорлар Кеңесінің шешімімен құрылған Жиналыстың күн тәртібі.

1. Қордың 2020 жылғы жылдық есебі туралы.
2. Қордың 2020 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
3. 2020 жылға Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан алынған кірістер есебінен зиянды өтеу резервін қалыптастыру туралы. 2020 жылы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервін инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстап қалу туралы. Қордың 2020 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы.
4. Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2020 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары және осы өтініштерді қарау нәтижелері туралы.
5. 2020 жылы Қордың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
6. Басқарма мүшелеріне еңбекақы төлеу және сыйлықақы беру Ережелеріне №1 өзгерістер мен толықтырулар туралы.
7. 2020 жылдың соңында Қордың Басқарма мүшелеріне сыйлықақы төлеу туралы.

* * *

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сіздерге жиналыс өтетін күнге дейін 10 күн бұрын ұсынылады.

* * *

Жиналысқа немесе Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына қатысу үшін (жиналыс кворумы болмаған жағдайда) ZOOM бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, сізден Қордың корпоративтік хатшысын 2021 жылғы 28 маусымда Алматы уақытымен 18:00-ден кешіктірмей беруіңізді сұраймыз:

Қор акционерінің өкіліне берілген және осы өкілдің Жиналысқа және Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына (жиналыс кворумы болмаған жағдайда), қордың акционерлерінің жиналысында немесе қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысында қаралған мәселелер бойынша дауыс беру құқығы бар (Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда) қатысу құқығын қамтамасыз ететін сенімхаттың түпнұсқасын

* * *

Жиналыс ашылғанға дейін Қор акционерлерінің өкілдерін тіркеу жүзеге асырылады. Тіркелу кезінде Қор акционерлерінің өкілдері олардың Жиналысқа қатысуға және Жиналыста қаралған мәселелер бойынша дауыс беруге құқығын растайтын құжаттарды ұсынуы керек. Тіркелмеген Қор акционерінің өкілі Жиналыс кворумын анықтау кезінде ескерілмейді және дауыс беруге қатысуға құқылы емес.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеудің соңында Қордың дауыс беруші акцияларының жалпы санының 50% немесе одан да көп мөлшерінде дауыс беретін акциялары бар акционерлер тіркелген жағдайда, Жиналыс кворумы қамтамасыз етіледі.

Жиналыстағы дауыс беру тәртібі:

процедуралық мәселелер бойынша – "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша;
басқа мәселелер бойынша – "бір акционер – бір дауыс" қағидаты бойынша;
дауыс беру нысаны – Жиналыс шешіміне сейкес.

Анықтама үшін телефон: +7 (727) 393 2570 (ішкі 105).
 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz