/ ЖАҢАРТЫЛҒАН / Қор Басқарма Төрағасының орынбасары, Басқарма мүшесі қызметіне үміткерлерді таңдайды

24.06.2021  09:00 UTC+5

"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ Басқарма мүшесі, 
Басқарма төрағасының орынбасары лауазымына үміткерге қойылатын 
біліктілік талаптары

1. Қаржы, математика, экономика салаларының бір немесе бірнеше пәндері бойынша жоғары білімінің болуы.
2. Мінсіз іскерлік беделі.
3. Қазақстан Республикасының заңнамасында қаржы ұйымдарының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сәйкестігі. Қаржы ұйымдарындағы басшы лауазымдарда жұмыс өтілі кемінде үш жыл, сақтандыру ұйымдарындағы жұмыс тәжірибесі артықшылық болып табылады.
4. Инвестициялық қызметтегі, оның ішінде ұлттық және халықаралық бағалы қағаздар нарығындағы жұмыс тәжірибесі (қалаулы).
5. Қазақстан Республикасының акционерлік қоғамдар туралы, сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы, бағалы қағаздар нарығы туралы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасын терең білу.
6. Тәуекел менеджерінің жұмысына білікті жетекшілік ету үшін жеткілікті тәуекел менеджментінің негіздерін білу.
7. Сақтандыру саласындағы актуарлық есептеулер негіздерін білу*.
8. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін білу (қалаулы).
9. Қор қызметіне нақты үлес қосу мүмкіндігі және осы қызметте жоғары нәтижеге жету үшін жұмыс істеуге деген ұмтылыс.
10. Қор ұжымында жұмыс істей білу, құрылған немесе белгіленген тәртіп ережелерін бұзбау.

* Қор үміткердің уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен бекітілген актуарийлерді оқытудың минималды міндетті бағдарламасы бойынша курстардың кемінде жартысына қатысқанын кандидаттың маңызды артықшылығы ретінде қарастырады. Мұндай тыңдау фактісі үміткердің Қорға ұсынған құжаттармен расталуы тиіс.

Түйіндемені ipgf@ipgf.kz мекен-жайына жазбамен жіберіңіз (Басқарма төрағасы орынбасарының түйіндемесі)

Анықтама үшін телефон: +7 (727) 393 2570 

 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz