ҚРА жарналар мөлшерлемесін есептеу әдістемесінің жаңа редакциясын қолдану тәртібін түсіндірді

07.07.2021  11:22 UTC+5

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (ҚРА) Басқармасының 2021 жылғы 14 маусымдағы № 70 Қаулысымен жаңа редакцияда және № 387 әдістеме – "міндетті, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасы бейрезиденттері-сақтандыру ұйымдары филиалдарының шартты міндеттемелерді қалыптастыру және есепке алу тәртібі" Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісі - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 387 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актінің жаңа атауы келтірілген). № 70 қаулы 2021 жылдың 23 маусымынан бастап қолданысқа енгізілді. № 70 қаулының мәтіні Қордың интернет-ресурсында жарияланған.

Қор № 387 Әдістеменің жаңа редакциясын қолдану тәртібі туралы ҚРА -ге өтініш білдіріп, келесі жауаптарды алды. Қор және ҚРА хаттарының көшірмелері Қордың интернет-ресурсында орналастырылған.

Қордың 1-ші мәселесі.

Қор міндетті жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемелерін, Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2021 жылғы 03 наурыздағы № 4 отырыс хаттамасы) және 2021 жылғы 30 наурыздағы № 03-3-14/261 ҚРА хатымен келісілген қосымша жарналардың абсолюттік мөлшерлерін қайта есептеуі тиіс пе?

ҚРА жауабы:

"... 2021 жылға арналған Қордың Директорлар кеңесі бекіткен міндетті жарналардың, қосымша жарналардың және шартты міндеттемелердің мөлшерлемелерін қайта есептеу қажет емес деп санаймыз".

Қордың 2 және 3-ші мәселесі.

"Өмірді сақтандыру" саласындағы қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары 2021 жылғы екінші немесе үшінші тоқсанға – ағымдағы жылдан бастап міндетті жарналарды тоқсан сайын төлеуге көшуге тиіс пе?

"Өмірді сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары 2021 жылға арналған міндетті жарналарды – Қордың Директорлар кеңесі 2021 жылғы 03 наурызда бекіткен мөлшерлемелер бойынша немесе № 387 Әдістеменің жаңа редакциясына сәйкес Қор есептейтін мөлшерлемелер бойынша қандай мөлшерлемелер бойынша төлеуге тиіс?

ҚРА жауабы:

"Өмірді сақтандыру" саласында жұмыс істейтін қатысушы сақтандыру ұйымдарының 2021 жылға арналған міндетті жарналарды төлеуі қазірдің өзінде жүзеге асырылғанын ескере отырып, міндетті жарналарды тоқсан сайын төлеу 2022 жылдан бастап есептелген жарналардың ставкалары бекітілгеннен кейін жүргізілуі керек. Қордың Директорлар кеңесінің әдіснамасымен (23.06.2021ж. өзгертулермен).

* * *

ҚРА-нің жауабын есептей отырып, сондай-ақ 2021 жылдың екінші тоқсанының басындағы жағдай бойынша № 387 Әдістеменің бұрынғы редакциясы қолданылғанын (ал № 387 Әдістеменің жаңа редакциясы 2021 жылдың үшінші тоқсанының басталуына бірнеше күн қалғанда қолданысқа енгізілген) ескере отырып, 2021 жылдың екінші тоқсаны үшін міндетті жарналарды төлеу үшін "жалпы сақтандыру" саласында қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарына 2021 жылғы 03 Наурызда Қордың Директорлар Кеңесі бекіткен мөлшерлемелерді пайдалану қажет екенін атап өтеміз.

Қор № 387 Әдістеменің жаңа редакциясындағы барлық жаңалықтарды ескере отырып (қосымша саралау критерийлері, мөлшерлемелер диапазоны, жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері) – өзінің Директорлар кеңесінің қарауына "жалпы сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары 2021 жылдың үшінші тоқсаны үшін міндетті жарналарды төлеуге тиіс мөлшерлемелер туралы мәселені енгізеді. Қор өзінің Директорлар кеңесінің шешімі туралы қосымша хабарлайды.

* * *

Қор жаңа редакциядағы № 387 Әдістеменің 13, 22, 31-тармақтарына сәйкес жарналар мен шартты міндеттемелердің сомалары (мөлшері) ең жақын бүтін мәнге дейін дөңгелектеуге жататынына назар аударады.

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz