"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2021 жылғы 02 желтоқсанындағы шешімі

02.12.2021  14:15 UTC+5

2021 жылғы 02 Желтоқсанда "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (Қор) акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы өтті және жиналыстың күн тәртібіндегі мәселе бойынша шешім қабылданды.

"Жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметтін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынатын Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы" күн тәртібінің мәселесі бойынша

1. Осы шешім қабылданған сәттен бастап "жалпы сақтандыру" саласы бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары ұсынатын Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі Нұрмұхамед Шамшидинұлы Төлбаев сайлансын.
2. Осы шешімнің 1-тармағына сәйкес сайланған Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттік мерзімі 2022 жылы Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілген кезде аяқталады деп айқындалсын.

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz