Сақтандыру ұйымдарының 2022 жылға арналған міндетті жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерін, қосымша жарналардың абсолюттік мөлшерлерін есептеу үшін ақпарат беруі туралы

12.01.2022  14:20 UTC+5

Осы арқылы "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор) "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы" Қазақстан Республикасы Заңының талаптарын орындау үшін Қор сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесінің қатысушылары үшін міндетті жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлерін, қосымша жарналардың 2022 жылға арналған абсолюттік мөлшерлерін есептеуі керек екенін хабарлайды. Көрсетілген есеп айырысуларды жүзеге асыру үшін Қорға № 387 Әдістеменің 2-тармағына сәйкес Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген нысандар бойынша қаржы жылы аяқталғаннан кейін 30 күнтізбелік күн ішінде сақтандыру ұйымдарының Қорға ұсынуы тиісті ақпарат беруі қажет. Көрсетілген нысандар Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2021 жылғы 27 желтоқсандағы № 41 отырыс хаттамасы); олардың файлдары .xls форматта сақтандыру ұйымдарына 2022 жылдың 11 қаңтарында аталған шешімнің көшірмесімен бірге электронды пошта арқылы жіберілді, сонымен қатар оларды мына жерден жүктеуге болады.

Осы баяндамаға байланысты сақтандыру ұйымдары 2022 жылғы 31 қаңтарына дейін қорға көрсетілген нысандарға сәйкес талап етілетін көлемде ақпаратты ұсынуы қажет. Егер уәкілетті орган ақпарат беру мерзімін өзгертсе, Қор бұл туралы сақтандыру ұйымдарына қосымша хабарлайды.
 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz