Міндетті жарналар мен шартты міндеттемелер мөлшерлемелерін, қосымша жарналардың абсолюттік мөлшерлерін есептеу қағидаларына № 2 түзетулер бекітілді

05.03.2022  11:45 UTC+5

2022 жылғы 04 наурызда Қордың Директорлар кеңесі "міндетті жарналар мен шартты міндеттемелер мөлшерлемелерін, қосымша жарналардың абсолюттік мөлшерлерін есептеу қағидаларының" ішкі құжатына № 2 өзгеріс бекітілген сәттен бастап қолданысқа енгізді.

Өзгерістер Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру жүйесіне қатысушылардың қаржылық жай-күйін "сақтандыру ұйымының жиынтық сақтандыру портфеліндегі және жалпы нарықтағы міндетті сақтандырудың кепілдік берілетін түрінің үлесі" 3-көрсеткішіне қатысты болады. Көрсетілген көрсеткіштің келтірілген мәндерін айқындау кезіндегі өзгерістерге сәйкес жалпы сақтандыру сыйақыларының көлемінен сақтандыру шарттарын бұзу шығыстары шегеріледі.

Қордың "міндетті жарналар мен шартты міндеттемелер мөлшерлемелерін, қосымша жарналардың абсолюттік мөлшерлерін есептеу қағидалары" ішкі құжатының жаңартылған файлы осы жерде орналасқан.
 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz