Қор Басқармасының құрамына өзгерістер енгізу туралы

08.09.2022  17:17 UTC+6

Осымен "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі - Қор), Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7 мекенжайдағы, өзінің акционерлеріне Қордың Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 07 қыркүйектегі шешімімен (отырыстың № 30 хаттамасы) Ашкеев Олжас Маликұлы Басқарма төрағасының орынбасары, Қордың Басқарма мүшесі болып сайлануы туралы хабарлайды.

Eng Қаз Рус
+7 727 339 3188 +7 701 766 3188
ipgf@ipgf.kz