2021 жылға ӨСК жарналарын төлеу туралы

03.12.2021  18:20 UTC+5

Себебі № 387 Әдістеме (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актісі "міндетті, қосымша жарналар мен шартты міндеттемелердің мөлшерлемесін есептеу әдістемесі, міндетті, қосымша және төтенше жарналарды төлеу тәртібі мен мерзімдері, сақтандыру ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-сақтандыру ұйымдары филиалдарының шартты міндеттемелерді қалыптастыру және есепке алу тәртібі - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 387 Қаулысымен бұрын бекітілген және жаңа редакцияда бекітілген, Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының (ҚРА) 2021 жылғы 14 маусымдағы № 70 қаулысымен, ол 2021 жылғы 23 маусымнан бастап әрекет ете бастады), "өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдарының (бұдан әрі – ӨСК) 2021 жылға міндетті жарналарды төлеу тәртібі туралы – "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор) 2021 жылғы 09 қарашада ҚРА-нен осы жарналарды 2021 жылдың соңы мен басындағы сақтандыру резервтерінің мөлшері арасындағы айырмадан төлеу қажеттілігіне қатысты сұрау салды.

2021 жылғы 03 желтоқсанда Қор көрсетілген сұрау салуға ҚРА-дан жауап алды. Қор және ҚРА хаттарының көшірмелері Қордың интернет-ресурсында орналастырылған.

ҚРА жауабында көрсетілгендей, "міндетті жарналарды төлеу 2021 жылы міндетті жарнаның мөлшерлемесін 2021 жылдың 1 қаңтарына кепілдік берілген әрбір сақтандыру түрі бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшері мен 01.01.2020 жылға осындай резервтердің мөлшері арасындағы оң айырмаға көбейту жолымен жүзеге асырылғанын ескере отырып, 2022 жылы міндетті жарналарды төлеуді (23.06.2021 жылға дейін қолданыста болған № 387 Әдістемеге сәйкес) міндетті жарнаның мөлшерлемесін 2021 жылдың 1 қаңтарына дейін кепілдік берілген әрбір сақтандыру түрі бойынша сақтандыру резервтерінің 01.01.2022 ж. және 01.01.2021 ж.. 23.06.2021 ж. бастап қолданыста болған № 387 Әдістемеге сәйкес міндетті жарналарды тоқсан сайын (2022 жылдың әрбір тоқсанында) төлеуді әдістеме бойынша есептелген жарналар ставкаларын Қордың директорлар кеңесі бекіткеннен кейін 2022 жылдан бастап жүргізу қажет (23.06.2021 ж. бастап редакцияда). Жоғарыда баяндалғанның негізінде, 2022 жылы ӨСК Қордың Директорлар кеңесінің шешімімен 2022 жылға бекітілетін міндетті жарналар мөлшерлемесін көбейту арқылы міндетті жарналарды төлеу қажет деп есептейміз:

1) 01.01.2022 ж. кепілдік берілген әрбір сақтандыру түрі бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшері мен 01.01.2021 ж. осындай резервтердің мөлшері арасындағы айырмасы оң;
2) 2022 жылдың есепті тоқсанының соңы мен басындағы аннуитеттік сақтандырудың әрбір кепілдік берілетін түрі бойынша сақтандыру резервтерінің мөлшері арасындағы  айырмасы оң".

 

_______________________________________________________

Тақырып бойынша бұрын жарияланған жаңалықтар:

07.07.2021 11:22 UTC+6 
ҚРА жарналар мөлшерлемесін есептеу әдістемесінің жаңа редакциясын қолдану тәртібін түсіндірді

24.06.2021 18:40 UTC+6 
ҚРА жарналар мөлшерлемесін есептеу әдістемесінің жаңа нұсқасын мақұлдады

 

 

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz