"Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама

13.04.2022  09:30 UTC+5

Осымен Алматы қ. Рысқұлбеков 28/7 көшесінде орналасқан, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" АҚ (бұдан әрі – Қор), Қор акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының (бұдан әрі - Жиналыс) Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне (отырыстың 2022 жылғы 12 сәуірдегі № 14 хаттамасы) сәйкес келетіндігін хабарлайды. Жиналыс Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңының 35-бабына сәйкес өткізіледі.

Жиналыс 2022 жылдың 13 мамырда Алматы уақытымен сағат 11.00-ден бастап Қордың конференц-залында өтеді (Алматы қ., Рысқұлбеков көшесі, 28/7, 2-қабат).

Қордың директорлар Кеңесінің шешіміне сәйкес Қордың акционерлері жиналысқа қатысуға құқылы, ал кворум болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына ZOOM бағдарламалық жасақтамасын қолдана отырып, жеке де, қашықтан да қатысуға құқылы.

Жиналысқа қатысушыларды тіркеу 2022 жылдың 13 мамырда Алматы уақытымен 10.30-дан жиналыс өтетін жерде жүзеге асырылады.

Жиналыстың кворумы болмаған жағдайда, Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысы жоғарыда аталған мекен-жай бойынша Алматы уақыты бойынша сағат 10.30-дан бастап, 2022 жылдың 16 мамырда өтеді. Қор акционерлерінің қайталап өткізілетін жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2022 жылдың 16 мамырда Алматы уақытымен 10.30-дан бастап жиналыс орнында өтеді.

Жиналысқа қатысуға құқылы Қор акционерлерінің тізімі 2022 жылдың 13 сәуірде Алматы уақытымен сағат 00.00-ге жасалған.

* * *

Директорлар Кеңесінің шешімімен құрылған Жиналыстың күн тәртібі.

1. Қордың 2021 жылғы жылдық есебі туралы.
2. Қордың 2021 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы.
3. 2021 жылға Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерін және көрсетілген резервтердің қаражатын инвестициялаудан алынған кірістер есебінен зиянды өтеу резервін қалыптастыру туралы. 2021 жылы Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру резервтерінің қаражатын және зиянды өтеу резервін инвестициялау үшін Қордың комиссиялық сыйақысын есептеу және ұстап қалу туралы. Қордың 2021 жылғы таза кірісін бөлу тәртібі туралы.
4. Акционерлердің Қордың және оның лауазымды тұлғаларының 2021 жылғы іс-әрекеттеріне шағымдары және осы өтініштерді қарау нәтижелері туралы.
5.  2021 жылы Қордың Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.
6. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін, оларға сыйақы төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы.

* * *

Жиналыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар сіздерге жиналыс өтетін күнге дейін 10 күн бұрын ұсынылады.

* * *

Жиналыстың күн тәртібіне "Директорлар кеңесін сайлау, олардың өкілеттік мерзімін, оларға сыйақылар төлеу мөлшері мен шарттарын айқындау туралы" мәселе енгізілгендіктен, Қордың акционерлері "жалпы сақтандыру" және "өмірді сақтандыру" салалары бойынша қызметті жүзеге асыратын сақтандыру ұйымдары және тәуелсіз директорлар кеңесі мүшелерінің бос лауазымдарына үміткерлерді ұсына алады.

Директорлар кеңесінің мүшелері лауазымына үміткерге қойылатын талаптар "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры туралы " Қазақстан Республикасы Заңының 4-1-бабының 2-тармағында белгіленген. Директорлар кеңесінің мүшелері қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банк филиалдарының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту жөніндегі агенттігімен келісуге жатады, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар, мінсіз іскерлік беделінің болмау критерийлері және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 43 қаулысымен бекітілген келісім алу үшін қажетті құжаттардың тізбесі.

Директорлар кеңесі мүшелерінің лауазымдарына үміткерлер туралы мәліметтер еркін нысанда және мыналарды қамтуы тиіс:

үміткердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) туралы ақпарат;
үміткердің туған күні туралы ақпарат;
үміткердің жоғары білімі туралы, оның ішінде жоғары оқу орнының атауы туралы, оқу жылдары туралы, білімі жүргізілген мамандық туралы ақпарат;
үміткердің соңғы үш жылдағы жұмыс орындары мен лауазымдары туралы ақпарат;
Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлану үшін үміткердің пайдасына куәландыратын өзге де ақпарат.

Сізге ыңғайлы болу үшін осы хабарламаға Директорлар кеңесінің мүшесі лауазымына үміткер туралы ақпарат нысаны қоса беріледі, оны пайдалануға болады.

Көрсетілген мәліметтерді 2022 жылғы 28 сәуірге дейін Қордың Корпоративтік хатшысының электрондық поштасының мекенжайына электрондық түрде ұсыну қажет elizavetach@ipgf.kz және / немесе Қордың орналасқан жері бойынша қағаз тасымалдағышта (Алматы қ., Рысқұлбеков к-сі, 28/7, 3-қабат).

* * *

Жиналысқа немесе Қор акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысына (жиналыстың кворумы болмаған жағдайда) қашықтан Zoom бағдарламалық құралын пайдалана отырып қатысу үшін Қордың Корпоративтік хатшысына  2022 жылғы 12 мамырда Алматы уақыты бойынша сағат 18:00-ден кешіктірмей Қор акционерінің өкіліне берілген және осы өкілдің Жиналысқа және Қор акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысына (жиналыстың кворумы болмаған жағдайда) қатысу құқығын растайтын  осы өкілдің Жиналыста немесе Қор акционерлерінің қайталама жылдық жалпы жиналысында қаралатын мәселелер бойынша дауыс беру құқығы (жиналыстың кворумы болмаған жағдайда) бар сенімхаттың түпнұсқасын беруіңізді сұраймыз

* * *

Жиналысты өткізу тәртібі "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 48-бабында белгіленген.

Анықтама үшін телефон: +7 (727) 393 2570 (ішкі 105).

English Қазақ Русский
Еуропротоколдың байланыс орталығы – ✆ 2570 +7 727 339 3188 +7 727 248 0631 +7 727 393 2570
ipgf@ipgf.kz